Wednesday, October 21, 2009

سونامی سرطان

سونامی سرطان در ایران نگران کننده است
رئیس انجمن سرطان ایران از رشد فزاینده بیماران سرطانی در کشور به عنوان یک سونامی ناگهانی نام برد و گفت: مسئولین و برنامه ریزان نظام سلامت کشور باید توجه ویژه ای به این بحث داشته باشند.

دکتر عبدالله فضلعلی زاده روز سه شنبه در پنجمین همایش سرطان ایران در سالن همایشهای رازی اظهارداشت: سرطان به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری با تهدید انسانها در تمام گروههای سنی، سبب خسارات جانی و مالی فراوانی می شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به آمارهای جهانی که حکایت از یک رشد فزاینده انواع سرطانها در تمام جوامع بشری دارد، افزود: یکی از دغدغه های اصلی سیاستگزاران کشورها در دهه های اخیر، افزایش هزینه های درمان سرطان است.

رئیس انجمن سرطان ایران در ادامه به پیش بینی ها از روند رو به رشد تعداد مبتلایان به سرطان در جهان اشاره کرد و گفت: بررسیهایی که از میزان مراجعه بیماران به آنکلوژیست ها در بین سالهای 1998 تا 2003 صورت گرفته است، نشان می دهد که تعداد بیماران از 11 میلیون و 800 هزار نفر در سال 2005 به 18 میلیون و 200 هزار نفر در سال 2020 خواهد رسید.

فضلعلی زاده با تاکید بر نیاز جامعه برای افزایش تربیت آنکلوژیست افزود: متاسفانه با کمبود نیروی متخصص به خصوص آنکلوژیست در کشور مواجه هستیم که این موضوع باید در برنامه های سیاستگزاران کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی گفت: پولهایی که در بخش درمان بیماران سرطانی هزینه می شود، می بایست در تشخیص بیماری به کار گرفته شود. زیرا، پیشگیری و غربالگری از جمله مسائل مهمی است که در کنترل این بیماری باید به آن پرداخت.

منبع: سلامت نیوز

No comments: