Thursday, November 20, 2008

شاخص جرم بدن (Body Mass Index - BMI)


شاخص جرم بدن که در زبان انگلیسی به اختصار BMI گفته میشود، یک عدد محاسبه شده است و برای مقایسه و مطالعه تاثیر میزان وزن بدن بر سلامت انسان در اندازه قدهای متفاوت است. این عدد توسط آدولف کوتله (Adojphe Quetelet)
دانشمند و عالم بلژیکی به وجود آمد. این عدد برابر است با وزن تقسیم بر قد به توان دو. یعنی
BMI = Weight / (Hieght)2


در این فرمول وزن به کیلوگرم و قد به متر اندازه گیری میشود و عدد محاسبه شده به kg/m2 می باشد.

از سال 1980 در بسیاری از کشورها، عدد BMI برای تعریف استانداردهای پزشکی در میزان اضافه وزن به کار می رود و در مؤسسه سلامت جهانی (World Health Organization) ، برای به دست آوردن آمارهای اضافه وزن به کار می رود. در طی سالهای آخر دهه 90 و اوایل 2000، با برگزاری برنامه هایی درباره سلامتی، تغذیه صحیح و کاهش وزن، این عدد و محاسبه آن برای بسیاری از افراد به موضوعی شناخته تبدیل شده است.

البته این محاسبات برای افراد بالای 18 سال و بالغ کاربرد دارد و برای سایر رده های سنی فرمول های دیگری مطرح می باشد.

برای محاسبه آسان و راحت مقدار شاخص جرم بدن (Body Mass Index (BMI)) در مورد خود به آدرس
http://tinyurl.com/5vrg2q
مراجعه نمایید
.

Body Mass Index (BMI)

The Body Mass Index (BMI) is a statistical measure of weight ranges. BMI is calculated by dividing your weight by your height.

BMI uses a mathematical formula that takes into account both a person's height and weight. BMI equals a person's weight in kilograms divided by height in meters squared. It is a measure of body fat based on height and weight that applies to both adult men and women.

To calculate your BMI and see if your weight falls within a healthy range, please see
http://tinyurl.com/5vrg2q