Sunday, July 5, 2009

عوارض پوستي استخرهاي روباز


عوارض پوستي استخرهاي روباز


دو عارضه ي مهم پوستي در استخرهاي روباز ملاحظه مي شود كه در استخرهاي سرپوشيده ديده نمي شود:

عارضه 1) خشكي پوست
عارضه 2) عوارض آفتاب
خشكي پوست

به علت جريان هوا در محل استخرهاي روباز، چنانچه فرد بعد از شنا خود را خشك نكند و نپوشاند، به تدريج دچار خشكي پوست مي شود، خصوصا افرادي كه پوست خشك دارند و يا داراي زمينه آتوپيك (اگزماي ارثي) هستند. اين گونه افراد، خصوصاً آتوپيك ها، بعد از استخر احساس سوزش و خارش در پوست مي كنند و مي بايست علاوه بر خشك كردن بدن و پوشاندن آن، از كرم هاي مرطوب كننده و نرم كننده نيز استفاده نمايند.عوارض آفتاب

تماس بيش از حد و مستمر پوست با نور آفتاب، ممكن است باعث سرطان پوست، پيري زود رس پوست و لك پوستي گردد. هر چند تماس پوست بدن با نور آفتاب جهت استحكام استخوان هاي بدن ضروري است، ولي تماس مداوم و بدون حفاظ در طولاني مدت مي تواند به عوارض فوق بيانجامد. امروزه عوامل محافظت از نور آفتاب به طور وسيع هم در پيشگيري و درمان بيماري هاي پوستي ناشي از آفتاب و هم به منظور زيبايي به كار مي روند. اين عوامل به تعداد زياد و با تنوع فراوان به منظور محافظت از پوست و پيشگيري از صدمات تابش نور آفتاب به مدت طولاني در نواحي باز بدن، خصوصاً در صورت و پوست سر افراد طاس و دست ها وجود دارند. مهم ترين فايده مصرف كرم هاي ضد آفتاب را پيشگيري از سرطان هاي خطرناك پوست و پيري زودرس چهره مي دانند. امروزه كرم ها و يا لوسيون هاي ضد آفتاب مقاوم در برابر آب مناسبي ساخته اند كه به راحتي در استخرها قابل استفادهاند و با آب پاك نمي شوند. مواد شيميايي موثر براي محافظت در برابر نور آفتاب، نه فقط در كرم هاي ضد آفتاب بلكه در لوسيون هاي صورت، روژ لب، مرطوب كننده هاي پوست و محصولات مورد مصرف براي مو موجود بوده و مصرف روزانه آنها باعث حفاظت پوست در برابر اشعه ماوراي بنفش خورشيد مي شود. مصرف يك لايه كرم يا لوسيون ضد آفتاب استاندارد، حدود 2 تا 3 ساعت پوست را در برابر خطر آفتاب حفظ مي نمايد. بديهي است چنانچه استفاده از استخر يا دريا در طولاني مدت باشد، بايد هر 2 تا 3 ساعت يك بار مصرف موضعي ضد آفتاب را تجديد كرد. خصوصاً پوست كودكان در برابر آفتاب بسيار حساس تر از پوست بالغين است و ثابت شده است كودكاني كه از طفوليت در معرض مستقيم نور آفتاب بدون حفاظ مناسب بوده اند، خطر ايجاد سرطان هاي پوستي در آنها بيشتر از بالغيني است كه بعد از بلوغ در معرض طولاني مدت تابش آفتاب قرار داشته اند.نكته اي كه اغلب مورد سوال مردم است، قدرت حفاظت كرم هاي ضد آفتاب است كه با كلمه اس پی اف اف معادل


SPF: SUN PROTECTION FACTOR


مشخص مي شود و اغلب مردم گمان مي كنند كه هر چه عدد نوشته شده روي كرم ضد آفتاب بيشتر باشد، به همان نسبت بيشتر از پوست محافظت مي شود، به عنوان مثال كرم ضد آفتاب 90 سه برابر كرم ضد آفتاب 30 قدرت دارد. اين باور غير علمي و غلط است.


براي اينكه با مفهوم علمي و صحيح آن آشنا شويد، آن را به اختصار توضيح مي دهیم


براي محاسبه ميزان محافظت هر نوع كرم يا لوسيون ضد آفتاب بايد عدد اس پی اف اف را بر عدد صد تقسيم كنيد و حاصل را از
عدد 100 كم كنيد. عدد به دست آمده ميزان محافظت را نشان مي دهد. به عنوان مثال كرم ضد آفتاب 30 اين گونه است:


3/3 = 30: 100


100-3/3=96/7


يعني ميزان محافظت كرم 30 در برابر آفتاب96/7 % برابر است با


حال براي كرم 90 اين گونه است:


100:90=1/1


100-1/1=98/9


يعني ميزان محافظت كرم 90 در برابر آفتاب98/9در صد است ، يعني با سه برابر شدن SPF فقط حدود دو درصد به ميزان محافظت پوست در برابر آفتاب افزوده مي شود، در حالي كه در كرم 90 مجبورند از مواد بسيار قوي ضد آفتاب استفاده كنند كه خود مي تواند باعث عوارضي در پوست گردد.


منيع: IranianUK